DRÖMMAR

 

 
   
 
     
 

Dina drömmar visar vad som pågår inom dig genom sitt symbolspråk, som dels är ”universellt” och dels individuellt. Dina drömmar är en kommunikation mellan ditt undermedvetna jag och ditt medvetna jag. Ditt undermedvetna försöker medvetandegöra/uppmärk-samma dig på något som pågår i ditt inre.
Vad det är som du ska uppmärksammas på och förstå, kan ibland vara svårt att se, särskilt om du inte är van att tolka dina drömmar. Tillsammans kan vi gå igenom dina drömmar och försöka förstå dina budskap från ditt inre, ditt undermedvetna jag.
Önskan att se och förstå sina drömmar är en nyckel till att förstå sig själv. Använd dina drömmar för din egen personlighetsutveckling och för att utveckla och berika dina relationer till människor omkring dig. Genom dig själv känner du andra.

Drömmar är så mycket mer än vi vanligtvis anar!

 

Kontakta oss gärna för bokningar eller mer information!

 

 
VÄLKOMMEN
MEDIAL VÄGLEDNING
HYPNOS
REGRESSION
MEDITATION
ENERGIER
CHAKRAN

© WellBalanced House 2005 --
webansvarig
INKA
DRÖMMAR
TRYCKMASSAGE
QIGONG
TAIE FACE
BINDVÄVSMASSAGE
REIKI