REGRESSION

PROGRESSION

 

 
   
 
     
 

REGRESSIONS-TERAPI

(Öland) Under vägledning av en regressionsterapeut tas du med på en inre resa till tidpunkter och situationer som du har upplevt tidigare i ditt liv. Många gånger kan vi inte fullt ut förstå varifrån våra beteendemönster och känslor kommer ifrån, kanske har vi inte sett sambandet till någon upplevelse vi haft eller kanske har vi rent av förträngt vår upplevelse. Med hjälp av Regressionsterapi kan sambandet och upplevelsen komma upp i dagen – vilket aktiverar en djupgående inre läkning.
Se även Regressions- resp Progressionsresor nedan.

REGRESSIONS-RESOR till Tidigare Liv

Vid regressionsresor kan du uppleva situationer och händelser som vi härrör till det vi benämner Tidigare Liv. Under en sådan ”resa” kan du få en tillbakablick in i något av dina Tidigare Liv vars erfarenheter påverkar dig ännu idag, En sådan resa kan kasta nytt ljus över ditt nuvarande liv, ge dig nya insikter och förståelse för varför ditt liv idag ser ut som det gör samt ge dig en aning om ett högre syfte med ditt liv här och nu.
Regressionsresor till Tidigare Liv kan göras enskilt eller i workshops tillsammans med en grupp. Efter regressions-resan sitter de av oss som vill, kvar en stund och diskuterar våra upplevelser tillsammans och får kanske på så vis en ännu större förståelse för upplevelsen.
Se även Progressionsresor nedan.

PROGRESSIONS-RESOR

En Progressions-resa fungerar likadant som en Regressions-resa men istället för att föras tillbaka i tiden ”reser” du framåt i tiden. Till din egen framtid!
En Progressionsresa kan ge dig en ökad klarhet i vartåt du är på väg i livet och syftet med detta. Detta kan höja motivationen till att gå din egen ”livsväg” samt förenkla och förtydliga den för dig.
Efteråt sitter de av oss som vill, kvar en stund och diskuterar våra upplevelser tillsammans och får kanske på så vis en ännu större förståelse för upplevelsen.

Kontakta oss gärna för bokningar eller mer information!

 

 

 
VÄLKOMMEN
MEDIAL VÄGLEDNING
HYPNOS
REGRESSION
MEDITATION
ENERGIER
CHAKRAN

© WellBalanced House 2005 --
webansvarig
INKA
DRÖMMAR
TRYCKMASSAGE
QIGONG
TAIE FACE
BINDVÄVSMASSAGE
REIKI